Pravidelné dětské prohlídky

Věk dítěte Vyšetření Očkování Informace / vakcinace
0 - 5 dní novorozenecký screening (H)
7 dní vstupní prohlídka vstupní informace
2 týdny vyšetření OAE prevence úrazů, PMV, jídelníček, plán prohlídek Infarix hexa, Prevenar*, rotaviry*, Neisvac-c*
6 tydnů prohlídka, sono kyčlí, katarakta rotaviry*
3 měsíce prohlídka Infarix hexa, rotaviry*, Prevenar*
4,5 měsíce prohlídka Infarix hexa, Prevenar
6 měsíců prohlídka Priorix / Priorix tetra* Prevence úrazů, info TBC vakcinace*
8 měsíců prohlídka, sluchová zkouška
10 měsíců prohlídka
12 měsíců prohlídka, screning, vyšetření očních refrakčních vad Priorix / Priorix tetra* Priorix, Priorix tetra*, prevence úrazů
15 měsíců Priorix / Priorix tetra*
18 měsíců prohlídka
21 měsíců Priorix / Priorix tetra*
2 roky prohlídka FSME*, Havrix/Avaxim*, Varilrix*, prevence úrazů
3 roky prohlídka prevence úrazů
5 let prohlídka Infarix prevence úrazů
7 let prohlídka
9 let prohlídka
10 let Boostrix-polio Cervarix/Silgard*
11 let prohlídka
12 let Hepatitida B**
13 let prohlídka samovyšetřování testes
14 let Tetanus***
15 let prohlídka
17 let prohlídka
  • H- nemocnice
  • OAE-vyšetření sluchu (otoakustické emise)
  • PMV- psychomotorický vývoj
  • Infarix hexa (záškr, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Hib a žloutenka typu B)
  • Priorix, Trivivac (spalničky, zarděnky, příušnice), Infarix (záškrt, tetanus, černý kašel) Imovax (dětská obrna)
  • Boostrix-polio (DTaP+dětská obrna)
  • * nepovinné očkování
  • ** pokud nebylo provedeno dříve
  • *** pro děti, které nedostaly v 10 letech