Plavání kojenců a batolat

Přínosy plavání

Každá společná aktivita rodiče s dítětem posiluje citovou vazbu. Ve fyzioterapii se plavání v kombinaci s rehabilitací úspěšně používá při léčení tělesně postižených dětí, kojenců s lehkými odchylkami neuropsychického vývoje nebo lehkými mozkovými dysfunkcemi. Společný pobyt rodiče a dítěte ve vodě má tedy určitě pozitivní aspekty.

Rizika plavání

Pobyt ve vodě nese sebou i některé další závažná zdravotní rizika, jako např. podchlazení, infekce zažívacího traktu nebo kůže či zevního zvukovodu. V mimořádnych případech byla popsaná i otrava vodou. Trichloramin a další aerosoly na bázi oxidantůpoužívaných k dezinfekci vody v bazénech mohou vyvolat změny v epitelu dýchacích cest a na kůži a podílet se tak u geneticky predisponovaných osob na rozvoji a spouštění alergických onemocnění jsko jsou ekzém nebo astma.

Požadavky při plavání

Kojenci od 3 do 6měsíců
pitná voda, ve vaně se koupe jenom jedno dítě, teplota vody 30 – 36 °C, teplota vzduchu 28 – 30 °C

Kojenci od 6 do 12 měsíců
zdravotně nezávadná voda, připouští se přítomnost několikačlené skupinky dětí s rodiči v bazénu, teplota vody 28 – 32 °C, teplota vzduchu 28 – 30 °C

Batolata od 1 do 3 let
celý objem vody musí přejít recirkulační úpravnou vody, bazén musí být dobře přístupný s hloubkou vody max 130 cm, teplota vody 28 – 32 °C, teplota vzduchu 28 – 30 °C