Informace pro pacienty

Aktuálně z dětské ordinace

Seznamte se s novinkami z naší pediatrie. Nabízíme možnost objednání na vyšetření u nemocných pacientů nebo Ta-fang čínské dětské léčebné masáže.

Pravidelné dětské prohlídky

Seznamte se s kopmletním přehledem lékařských prohlídek, očkování a vakcinací, které čekají Vaše dítě od narození do 19 let u dětského lékaře.

Mikroskopické vyšetření krve

Jde o nadstandardní vyšetření, které poskytuje komplexní obraz o vaší krvi a upozorní vás na raná stadia onemocnění, akutní infekce, alergie, nedostateční trávení nebo záněty. Pomůže odhalit příčinu již vzniklých chorob.

Výživa na podzim

Zvyšování imunity má v dnešní době mimořádný význam, protože lidský organismus je velmi často oslabován chemickými přísadami (hlavně z potravin), špatným ovzduším, stresem a konzumním způsobem života.

Životní styl v létě

Astronomické léto začína 21. června, ale podle čínského kalendáře se rodí již v květnu. Jak se chovat během letních měsíců nám přibližuje Vnitřní kánon Žlutého císaře (Huang Di Nei Jing – Su Wen, sladění ducha a Qi / energie čtyř ročních období).

Tiskopisy

K vyplnění: Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let, Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách, Souhlas / nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.