Ceny služeb pediatrie

Potvrzení přihlášek
Jesle, mateřské školky, střední a vysoké školy
1. přihláška
150 Kč
Jesle, mateřské školky, střední a vysoké školy
2. a každá další přihláška
80 Kč
Letní a zimní dětské tábory 200 Kč
Sportovní akce 120 Kč
Lékařské zprávy
O zdravotním stavu pro různé účely 200 Kč
Do zahraničí 400 Kč
Další výkony
Duplikát očkovacího průkazu 200 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz 350 Kč
Perforace ušních boltců 500 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 150 Kč
Kopie ze zdravotnické dokumentace, za každou stánku A47 40 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč

Nadstandardní služby

V naší dětské ordinaci zavádíme  možnost objednání na vyšetření i u nemocných pacientů. Roční poplatek činí 5 000 Kč pro jednoho pacienta.

Kdykoliv (i mimo ordinační hodiny) Vám rádi poskytneme zdarma konzultace po telefonu nebo Vás navštívime doma. Během návštěvy doma provede lékař všeobecné vyšetření, prodiskutuje s Vámi možnosti léčby a podá nebo předepíše léky. Cena výjezdu lékaře je 5 500 Kč. Cena výjezdu sestry 3 000 Kč.

Dětský lékař